Mestverwerking

Met de  mestverwerkingsinstallatie VABEKO willen we onze klanten een extra dienst aanbieden.

Mestverwerking blijft noodzakelijk voor de Vlaamse veehouderij:

Daarom blijven we actief betrokken in de verwerkingsinstallatie van VABEKO, en hebben we afspraken met andere regionaal verspreide verwerkingsinstallaties.

 

  • De goedkeuring van uitbreidingen van nutriëntemissierechten hangt mee af van het aantal uitgeschreven mestverwerkingscertificaten op jaarbasis door de Mestbank. Op Vlaams niveau moet de kaap van 13 miljoen kg N bereikt worden.
  • Voor uitbreidingen van nutriëntemissierechten op bedrijfsniveau, of bij bepaalde overnames van nutriëntemissierechten, speelt de verwerking van mest een voorname rol.
  • Door het aanscherpen van de bemestingsnormen door de Vlaamse overheid blijft verwerken van mest een belangrijk alternatief voor de mestafzet.

 

Voeders Dick wil op deze wijze een betrouwbare partner zijn en jullie begeleiden in de beste oplossing voor uw bedrijf.

 

 

Deze website gebruikt cookies. De geplaatste cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kan u dus niet weigeren bij het bezoeken van de website.Meer informatieOk, ik begrijp het