Producten

VARIO, het innovatieve voedingsprogramma voor big in kraamhok en batterij

Melkvervanger en prestarter: voor kunstmelk, melkvervanger en prestarter werken wij samen met gespecialiseerde bedrijven. Zo kunnen wij u op elk ogenblik het beste uit de markt aanbieden.

Speenstarter Vario: sterk begonnen is half gewonnen. Te voederen aan 5 kg/big, vanaf spenen.

Starter Vario: op naar de top, ook te voederen aan 5 kg/big na de speenfase.
Babybiggen Vario: we gaan voor goud, het ideale opvolgvoeder tot de voormestfase.

Lees meer »

Varkensvoeders

In het uitgebreide gamma zoeken wij samen met u uit welke lijn het best aansluit bij uw varken en bij uw bedrijfsvoering, of bij eventuele labels.

Biggenvoeder: het verder benutten van de jeugdgroei staat hier centraal.

Varkensvoeder, in 2-, 3- of zelfs 4-fasensysteem: voor een snelle groei met vooral oog voor de meest economische prestaties.

Lees meer »

Zeugenvoeders

Met het gamma zeugenvoeders willen we samen met U volgende doelstellingen verwezenlijken:

  • gelijke tred houden met de gestage groei van de vruchtbaarheid van de zeug
  • de zeug in ideale omstandigheden naar de kraamstal brengen
  • een vlotte melkproductie stimuleren
  • de vitaliteit van de biggen verhogen
  • het sterftepercentage in de kraamstal naar het minimum brengen
  • een oplossing aanreiken voor biggen die gespeend worden op zeer vroege leeftijd
  • eveneens een oplossing aanbieden voor biggen die op normale speenleeftijd niet het vooropgestelde gewicht halen

Lees meer »

 

Deze website gebruikt cookies. De geplaatste cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kan u dus niet weigeren bij het bezoeken van de website.Meer informatieOk, ik begrijp het